1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

1. a 2. blok JE Mochovce, Slovensko

JE Mochovce je projekt úzce spjatý s naší historií

Jaderná elektrárna Mochovce je projekt úzce spjatý s historií ŠKODA JS – provází nás až do dnešních dní. Společný příběh začal v roce 1987, kdy jsme zahájili první práce jako finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části.

Na jihu Slovenska, mezi Nitrou a Levicemi, jsou v provozu 2 bloky a 2 bloky ve výstavbě jaderné elektrárny Mochovce, všechny čtyři osazené tlakovodními reaktory typu VVER 440/V-213. Hrubý výkon prvních dvou bloků byl v roce 2008 navýšen ze 440 na 470 MWe.

První fáze výstavby

Původní plán výstavby počítal s uvedením elektrárny do provozu koncem osmdesátých let. Ve srovnání s jadernými bloky stejného typu obsahoval projekt několik zásadních vylepšení. Novým řešením bylo například seismicky odolné uchycení technologického zařízení. Začátkem devadesátých let se však dostavba elektrárny střetla s nedostatkem financí.

Stavba šachty reaktoru na JE Mochovce

Jediným možným způsobem zabezpečení dalšího postupu prací se ukázalo být hledání finančních zdrojů v zahraničí. Vstup zahraničního kapitálu a renomovaných firem však podmiňovalo komplexní zhodnocení projektu i celkového stavu zařízení elektrárny. Projekt Mochovce byl podroben mnoha prověrkám expertů z celého světa. Odborníci analyzovali princip zařízení a jeho bezpečnostních funkcí. Výsledkem byl program zvyšování jaderné bezpečnosti, jeho realizace měla proběhnout ještě před spuštěním elektrárny do provozu.

ŠKODA JS plnila roli finálního dodavatele primárního okruhu včetně transportně-technologické části (palivové hospodářství). V případě jaderné elektrárny Mochovce jsme již měli bohaté zkušenosti získané při výstavbě osmi bloků s reaktory VVER 440 v Jaslovských Bohunicích a Dukovanech. Reaktory a další důležité komponenty vyrobené v Plzni představovaly již čtrnáctý a patnáctý komplet tohoto zařízení v historii společnosti. Další reaktory byly vyrobeny pro maďarskou JE Paks, německou JE Nord a polskou JE Žarnowiec.

Pokračování dostavby v gardu naší dcery ŠKODA Slovakia

Velín JE Mochovce

V roce 1995 slovenská vláda rozhodla o pokračování výstavby 1. a 2. bloku JE Mochovce, na novém projektu začala pracovat naše nově založená dceřiná společnost ŠKODA Slovakia, s.r.o. (později ŠKODA Slovakia, a.s.). ŠKODA JS nové společnosti poskytla technickou pomoc v oblasti projektu, technické přípravy montáže, obchodní a kompletační činnosti a v oblasti zkoušek a spouštění. První blok JE Mochovce byl do provozu uveden v říjnu 1998, s odstupem 17 měsíců, v březnu 2000, následovalo spuštění druhého bloku.

Splnění požadavků a kritérií bezpečnostních opatření u 1. a 2. bloku elektrárny, revidovaných Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), položilo základ pro kladné přijetí projektu Dostavba 3. 4. bloku JE Mochovce ze strany příslušných orgánů Evropské unie. O tomto projektu mluvíme v referenci 3. a 4. blok jaderné elektrárny Mochovce.

V současné době se na prvních dvou blocích JE Mochovce účastníme v rámci pravidelných odstávek větších i menších projektů jako např. realizace části projektu Seismického zodolnění velkých komponent EMO12, realizaci jeřábnických prací během odstávky, technický dozor ze strany výrobce reaktorového zařízení, roztěsňování a utěsňování primárních a sekundárních vík horkého a studeného kolektoru parogenerátoru, provozní prohlídky a další.

Historie naší polupráce

pro 1. a 2. blok

Pohled do Reaktorového sálu JE Mochovce

1987-2000 ŠKODA JS je finálním dodavatelem primárního okruhu a transportně-technologické části při výstavbě 1. a 2. bloku JE Mochovce

Provozní prohlídka tlakové nádoby reaktoru

1998 provedli jsme první provozní prohlídku tlakové nádoby reaktoru na 1. bloku JE Mochovce

 

Provozní prohlídka tlakové nádoby reaktoru

1999 realizovali jsme první provozní prohlídku tlakové nádoby reaktoru na 2. bloku JE Mochovce

 

Zařízení MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu

2000 dodali jsme soupravu MKM-3 na měření kroutícího momentu pohonu regulačního orgánu

Utahovák přírubových spojů horního bloku reaktoru

2007 dodali jsme dva speciální utahováky přírubových spojů horního bloku reaktoru

Zajímavá čísla

2 tlakové nádoby reaktoru
90 vyrobených a dodaných pohonů regulačních orgánů (v letech 1985-1988)
6 vyrobených a dodaných sekcí mříží pro 1364 skladovaných palivových souborů (v letech 1993-1994)
1 kontejner KSV 440 vlastního designu ŠKODA JS pro svědečné vzorky oceli tlakové nádoby (v roce 1998)