Cílíme na různé segmenty energetického trhu, důležité je pro nás Maďarsko

Tak silné profesní zázemí, jaké má naše společnost, a tak velký rozsah často unikátních a specializovaných služeb, rozhodně nemůže nabídnout každý.

Jan Vybulka, ředitel divize Slovensko

V lednu 2019 vznikla nová divize Slovensko. Sídlí v Trnavě, slovenském centru jaderné energetiky. Téměř shodná vzdálenost na jadernou elektrárnu (JE) Mochovce a JE Jaslovské Bohunice, a dojezdová vzdálenost na maďarskou JE Paks, dělají z Trnavy strategické místo, odkud řídíme další aktivity na okolních trzích, zejména právě v Maďarsku. Sídlí tu i Úrad jadrového dozoru SR a další významné společnosti, které se spolu s námi podílejí na rozvoji jaderné energetiky nejen na Slovensku, ale i v Česku, Maďarsku či Ukrajině. Za ŠKODA JS je divize Slovensko garantem úspěšného dokončení projektu dostavby 3. a 4. bloku na jaderné elektrárně Mochovce, aktuálně našem největším a nosném EPC projektu (Engineering, Procurement, Construction).

Ustavování tlakové nádoby reaktoru VVER 440 na 3. bloku JE Mochovce

Vzhledem k obecnému ústupu velkých energetických investičních projektů ve prospěch středních a menších projektů, se i v divizi Slovensko díváme na budoucí zakázky optikou cílení na více, ale rozsahem menších projektů. Zato napříč různými energetickými segmenty trhu. Reagujeme tak i na neustále se měnící situaci v domácím projektu výstavby nového jaderného zdroje - nových bloků JE Temelín. Na jeho výstavbu jsme připraveni, nesázíme však na jedinou kartu.

Primárně stále cílíme na sektor jaderné energetiky, budeme nadále spolupracovat s partnery z jiných segmentů, jako například vodní elektrárny. Neustále hledáme další cesty, kde uplatníme naši vysokou přidanou hodnotu a komplexní nabídku služeb, své know-how, zkušenosti a široké spektrum úzkých odborností a specializací našich lidí. Jak zmiňuji výše, jsme připraveni na další možné projekty jaderných elektráren v Česku a Evropě. Například JE Paks v Maďarsku je jak geograficky, tak i z hlediska použité ruské technologie velice blízká tomu, co jsme dosud realizovali v Česku a na Slovensku. Maďarský trh je pro nás důležitý - záleží nám na spolupráci s tamními firmami a vidíme zde významný tržní potenciál pro naše výrobky a služby.

3. blok JE Mochovce před dokončením

ŠKODA JS je veřejností i odborníky z oboru vnímána jako spolehlivý partner a technická kapacita, jehož slovo platí a jehož doporučení a řešení jsou přijímána s respektem a důvěrou potvrzenou desítkami let zkušeností.

Jsme generální dodavatelem servisu primárního okruhu na jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany, což nám v kombinaci s praxí v projektu dostavby JE Mochovce dává širokou paletu nových poznatků, které pořád rozšiřujeme. Zvládáme odřídit velké dodavatelské řetězce, unikátní nebo úzce specializované projekty - ve zkratce řečeno nejsme žádná “garážovka”.

Tak silné profesní zázemí, jaké má naše společnost, a tak velký rozsah často unikátních a velmi specializovaných služeb, rozhodně nemůže nabídnout každý.

Příprava projektu

Jsme velká a silná firma, a jako taková těžíme z řady výhod. Mezi největší z nich patří možnosti sdílet téměř on-line reálné a aktuální zkušenosti a poznatky z ostatních projektů na (jaderných) elektrárnách napříč celou Evropou. Právě sdílení znalostí, zkušeností a příkladů dobré praxe (lessons-learned) je obrovským benefitem jak pro mladé specialisty, tak i pro ostřílené odborníky z praxe. Široce jej využíváme napříč celou společností - mezi divizemi, napříč lokalitami, kde působíme (Temelín, Dukovany, Mochovce, Praha a Plzeň). Sdílíme lidské a výrobní zdroje s cílem využít na maximum potenciál, který máme k dispozici. Příklad najdeme v každém z našich projektů, kde typicky pracují kolegové napříč divizemi, lokalitami, týmy a odbornostmi.

Závěrem vyzdvihuji skutečnost, že nic z výše uvedeného by nebylo možné bez našich kolegů a jejich odpovědného a profesionálního přístupu. Chci jim tímto vyjádřit velký dík a popřát další úspěchy jako v pracovním, tak soukromém životě. Jak praví citát českého prozaika Juliuse Zeyera - „Budoucnost bude taková, jakou si ji sami uděláme.“