Reference

ŠKODA JS působí v oboru jaderné energetiky již od roku 1956. Stavíme na třech základních pilířích, kterými jsou inženýring, výroba a servis. Za více než šedesátiletou historii máme na kontě celou řadu projektů ze všech tří oblastí. Stále rozvíjíme naše schopnosti a hledáme nové příležitosti. Naším současným největším projektem, na kterém se podílíme, je “Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce” na Slovensku.

Významné projekty

Ukázky naší práce na dlouhodobých projektech, výrobních a servisních zakázkách.

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

Jaderná elektrárna Loviisa, Finsko

  • Dodávky zařízení a komponent - vložené tyče pro pohony řídicích tyčí a zařízení obsluhy reaktorů, komponenty palivových souborů
Systém CMIS.CE

Systém CMIS.CE

  • Konfigurace a tvorba tzv. chytrých dat
  • Správa, validace a předávání dat mezi subdodavateli, vyšším dodavatelem a zákazníkem
  • Nástroj vyvinula ŠKODA JS společně s firmou Hexagon