Reference

ŠKODA JS působí v oboru jaderné energetiky již od roku 1956. Stavíme na třech základních pilířích, kterými jsou inženýring, výroba a servis. Za více než šedesátiletou historii máme na kontě celou řadu projektů ze všech tří oblastí. Stále rozvíjíme naše schopnosti a hledáme nové příležitosti. Naším současným největším projektem, na kterém se podílíme, je “Dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce” na Slovensku.

Významné projekty

Ukázky naší práce na dlouhodobých projektech, výrobních a servisních zakázkách.

Jaderná elektrárna Bohunice V2

Jaderná elektrárna Bohunice V2

 • Finální dodavatel primárního okruhu a transportně-technologické části
 • Výpočty - systém Scorpio pro monitorování aktivní zóny
Projekce

Projekce

 • Prostorová koordinace na JE Mochovce a JE Dukovany
 • Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách
 • Obalové soubory
 • Hlubinné ukládání – konec palivového cyklu
 • Věda a výzkum
Strojní projekty

Strojní projekty

 • Komplexní inženýringové aktivity - zpracování studií a prováděcích projektů, zpracování výpočtů, příprava výrobní výkresové a výpočtové dokumentace
 • Podpora montáže potrubních systémů na JE Mochovce
 • Projekt “Rekonstrukce potrubí a hlavních pojistných ventilů systému kompenzace objemu” na JE Temelín
 • Projekt systému Havarijní snížení tlaku v kontejnmentu (Venting) na ukrajinských jaderných elektrárnách
 • Vývoj nových hermetických průchodek
Výpočty

Výpočty

 • Pevnost a životnost
 • Radiační bezpečnost
 • Termohydraulika
 • Fyzika
Výzkumné, školní a experimentální reaktory

Výzkumné, školní a experimentální reaktory

 • Experimentální, výzkumné a školní reaktory
 • Kompletní dodávky na klíč
 • Modernizace řízení reaktoru
Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

Zařízení pro jaderné elektrárny typu PWR a BWR

 • Vnitřní části reaktorů
 • Zařízení pro vyvážení kontejnerů
 • Přípravky a manipulátory
Skladování čerstvého paliva

Skladování čerstvého paliva

 • Mříže ŠKODA pro skladování čerstvého paliva
Utahováky

Utahováky

 • Utahováky hlavního přírubového spoje reaktoru
 • Utahovací jednotky přírubových spojů horního bloku reaktoru
Oprava heterogenního svaru parogenerátoru

Oprava heterogenního svaru parogenerátoru

 • Generální dodavatel unikátní opravy
 • Příprava, zkoušky, výpočty, realizace
 • JE Dukovany a JE Temelín
Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

Zařízení pro vyjmutí, transport a likvidaci čidel neutronového toku a termočlánků

 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 440
 • Transport a likvidace čidel neutronového toku a termočlánků z reaktoru VVER 1000
Kanály měření neutronového toku

Kanály měření neutronového toku

 • Kanály měření neutronového toku pro reaktory VVER 440
 • Kanály měření neutronového toku pro reaktory VVER 1000